Polityka Prywatności

Usługi oferowane przez IPR.PL są w pełni komercyjne. Kwestie związane z prywatnością i bezpieczeństwem użytkowników są dla nas istotnym elementem prowadzonej działalności. Naszą politykę w tym zakresie określają następujące punkty:
 • - Poufność danych Klientów/Użytkowników
 • - IPR.PL nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i/lub adresowych Klientów/Użytkowników/Użytkowników swoich serwisów.
 • - Usługi zabezpieczone hasłem i szyfrowaniem SSL
 • - Zgodność polityki plików "cookies” (ciasteczka) z dyrektywami UE
 • - Kopia bezpieczeństwa (tzw. backup kont użytkowników na zewnętrznym serwerze)
 • - SPAMASSASIN - zabezpieczenia antyspamowe
 • - CLAMAV - ochrona antywirusowa
 • - Autoryzacja poczty wysyłanej
 1. Poufność danych Klienta

  Rejestrując konto w portalach IPR.PL lub alejabiznesu.pl możesz być pewien, że Twoje dane osobowe pozostaną bezpieczne. IPR.PL używa ich wyłącznie do celów księgowych oraz prowadzących do wywiązania się z umowy. Nie udostępnimy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim.

  Strony internetowe oraz dane podstawowe firm korzystające z naszych usług E-Wizytówka (MINI/STANDARD) oraz strona internetowa są wprowadzane i katalogowane w Katalogach Branżowych Firm prowadzonych przez IPR.PL. Wpisy katalogowe obejmują adres internetowy serwisu, nazwę firmy, dane teleadresowe do firmy (telefon, adres e-mail). Dane osobowe przetwarzają przeszkoleni pracownicy.

  Na żądanie uprawnionych organów (prokuratura, Policja) każdy podmiot gospodarczy ma obowiązek udostępnienia posiadanych informacji. IPR.PL automatycznie pobiera dane techniczne Klienta, w szczególności takie jak:

  • - używany protokół internetowy
  • - IP urządzenia
  • - system operacyjny
  • - typ przeglądarki
  • - liczba odwiedzin witryny
  • - adresy odwiedzanych stron internetowych (skąd wejście na stronę)

  Dodatkowo IPR.PL może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia Klienta za pomocą, którego następuje dostęp do Usługi.

  Klient wyraża na rzecz IPR.PL zgodę na dostęp do danych przechowywanych na serwerze, podczas wykonywania czynności technicznych i administracyjnych na serwerze przez IPR.PL, w tym powierza przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w zbiorze danych przechowywanym na dysku serwera, o ile do przechowywania takiego zbioru danych dojdzie wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi przez IPR.PL w szczególności w zakresie kopiowania zbioru danych oraz zbioru danych i innych danych po zakończeniu świadczenia Usługi.

  IPR.PL gwarantuje, iż dane oraz dane osobowe przechowywane na serwerze nie będą udostępnianie osobom trzecim ani wykorzystywane przez IPR.PL dla własnych celów z wyjątkiem sytuacji gdy ich udostępnienie następuje w wykonaniu obowiązku przewidzianego przepisami prawa.

 2. Zabezpieczenie usługi hasłem

  Każda usługa uruchamiana na serwerach IPR.PL zabezpieczana jest hasłem dostępu. Hasło to ma min. 8 znaków w tym znaki specjalne i cyfry, a system sprawdza, czy jego częścią nie jest nazwa usługi oraz czy hasło jest wystarczająco trudne do złamania. Dostęp do konta możliwy jest wyłącznie po prawidłowej autoryzacji.

  System odnotowuje próby nieautoryzowanego dostępu do zasobów. Dwukrotne wprowadzenie błędnego hasła powoduje zablokowanie adresu IP z którego dokonywano prób nieautoryzowanego logowania. Aby odblokować konto należy skontaktować się z Administratorem biuro@ipr.pl.

  Jeśli zapomniałeś hasła, dostępna jest sformalizowana procedura nadania nowego hasła. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem biuro@ipr.pl.

 3. Polityka plików "cookies"

  „Cookies” (tzw. ciasteczka) - pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

  IPR.PL plików „Cookies” używa w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników z witryn internetowych z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Dane te są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

  Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików "cookies" oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Ustawiony poziom ograniczeń plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalność witryn internetowych.

  W przypadku aplikacji udostępnianych przez IPR.PL akceptacja "cookies" jest wymagana w celu prawidłowego korzystania m.in: z systemu rejestracji, z systemu logowania się do panelu klienta i programu pocztowego.

 4. Kopia bezpieczeństwa

  Dane na serwerach IPR.PL podlegają cyklicznej (co 2 dni) archiwizacji (tzw. backup kont użytkowników, serwisów internetowych oraz poczty elektronicznej) na zewnętrznym serwerze. Kopie zapasowe serwisów WWW oraz poczty elektronicznej dostępne są z ostatnich 30 dni. Umożliwia to szybkie odtworzenie zmodyfikowanego lub skasowanego zbioru.

 5. Zabezpieczenia antyspamowe (SPAMASSASIN)

  Na serwerach IPR.PL funkcjonują zaawansowane i stale rozbudowywane filtry antyspamowe. Umożliwiają one filtrowanie niezamawianej poczty po adresie e-mail, serwerze i kraju pochodzenia, ale także - analizują temat i treść wiadomości pod kątem obecności charakterystycznych dla spamu słów i zwrotów. Użytkownik może samodzielnie tworzyć własne listy adresów, domen, IP lub hostów, z których nie życzy sobie otrzymywać poczty (tzw. czarna lista) lub też - poczta ma być doręczana (biała lista).

 6. Ochrona antywirusowa (CLAMAV)

  Skrzynki poczty elektronicznej funkcjonujące na serwerach IPR.PL są chronione programem antywirusowym, który skanuje przychodzącą i wychodzącą pocztę pod kątem obecności w niej coraz powszechniejszych robaków i wirusów.

 7. Autoryzacja poczty wysłanej (SMTP)

  Na serwerach pocztowych IPR.PL obowiązuje obligatoryjna dla wszystkich autoryzacja poczty wysyłanej (SMTP). Uniemożliwia to podszycie się pod danego Użytkownika i wysłanie z jego konta jakichkolwiek wiadomości.

  Sposób działania usługi oraz konfiguracji programów pocztowych opisujemy szczegółowo w panelu pocztowym.

  Autoryzacja SMTP nie zabezpiecza przed możliwością wysłania listu z Twoim adresem e-mail jako nadawcy poprzez inne serwery pocztowe.

 • 0 Użytkowników uważa tą odpowiedź za użyteczną
Czy odpowiedź była pomocna?

Powiązane artykuły

ZASADY KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

DEFINICJE POJĘĆ UŻYTKOWNIK – osoba prywatna lub firma (przedstawiciel firmy), która...

Regulamin usługi - Kreator Stron Web Builder

Zasady korzystania z oprogramowania Web Builder IPR.PL z siedzibą w Rzeszowie udostępnia swoim...

Regulamin

Regulamin DEFINICJE ALEJABIZNESU.PL – platforma internetowa prowadzona przez IPR.PL Agencja...

Regulamin korzystania z subdomen *.ipr.pl

Właścicielem serwisów IPR.PL oraz Alejabiznesu.pl jest IPR.PL Agencja Reklamowa Agnieszka...

Regulamin usług hostingowych

I. Postanowienia ogólne. Regulamin oznacza Regulamin usług hostingowych oraz dokumenty, do...