ZASADY KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

 1. DEFINICJE POJĘĆ

  UŻYTKOWNIK – osoba prywatna lub firma (przedstawiciel firmy), która zarejestrowała się w systemie IPR.PL i/lub wykupiła (opłaciła) pakiet usług.
  IPR.PL – IPR.PL Agencja Reklamowa Agnieszka Topolewicz z siedzibą: 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24 NIP 867-191-25-77, REGON 180365354

 2. WSTĘP - ZASADY KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

  a) ZKNU są prawną podstawą używania usług hostingowych i innych usług firmy IPR.PL. Złamanie tych zasad może skutkować zawieszeniem lub przerwaniem świadczenia danej usługi dla danego Użytkownika. W przypadku rozbieżności w interpretacji ZKNU pomiędzy Użytkownikiem a IPR.PL, ważna jest interpretacja IPR.PL i/lub obowiązujących przepisów prawa. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie.

  b) ZKNU są integralną częścią regulaminu oraz umowy zawieranej między IPR.PL a osobą prywatną lub przedstawicielem danej firmy.

  c) IPR.PL dostarcza takie usługi jak: tworzenie e-wizytówek, tworzenie stron internetowych, hosting e-wizytówek tworzonych za pomocą dostępnego na serwerach IPR.PL oprogramowania, hosting stron internetowych tworzonych przez IPR.PL, projektowanie stron internetowych, projektowanie szaty graficznej dla stron internetowych i dla e-wizytówek.

  d) IPR.PL ma prawne i etyczne zobowiązania wobec Użytkowników w zakresie korzystania przez nich z usług dostępnych na serwerach IPR.PL w tym hostingu oraz dostępności specjalistycznego oprogramowania zgodnego ze specyfiką świadczonych usług.

  e) Ogólną polityką firmy IPR.PL jest działać jako dostarczyciel obecności innych firm w Internecie.

  f) IPR.PL zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania dostępu Użytkownika do dowolnej lub wszystkich zapewnianych przez IPR.PL usług, jeżeli zostanie wykryte, że konto zostało użyte w sposób nieprawidłowy tzn. niezgodnie z ZKNU lub przepisami obowiązującego prawa.

 3. CZYM JEST PRAWIDŁOWE UŻYCIE?

  Misją firmy IPR.PL jest zapewnianie usług najwyższej jakości dla małych i średnich firm w Polsce. Nie jest właściwym używanie naszych usług przez duże korporacje lub międzynarodowe koncerny, których wysokie wymagania mogłyby nadmiernie obciążyć nasze systemy lub negatywnie odbić się na usługach dla mniejszych firm. IPR.PL dostarcza usług hostingu współdzielonego, co oznacza, że wiele stron internetowych naszych klientów i innych usług (np. poczty e-mail, kont FTP itd.) są utrzymywane na wspólnej grupie serwerów. IPR.PL używa mechanizmów kontroli nadużyć, aby upewnić się, że użycie naszych usług nie powoduje spadku wydajności naszego systemu lub innych naszych klientów. Nie dozwolone jest użycie konta Użytkownika jako przestrzeni dyskowej online lub w celu archiwizowania plików.

 4. PRZESTRZEŃ DYSKOWA

  Użytkownicy korzystający z naszych usług w sposób zgodny z Regulaminem oraz ZKNU, mogą być pewni, że witryny będą mogły się rozbudowywać by sprostać potrzebom jakie posiadają małe i średnie. IPR.PL musi mieć pewność, że wszyscy użytkownicy będą mogli korzystać z naszych usług bez przeszkód i w tym celu ustawione są ograniczenia pakietowe dotyczące wykorzystywanej przestrzeni dyskowej. Olbrzymia większość naszych klientów nigdy nie odczuwa tych ograniczeń.

 5. UŻYTKOWNICY SYSTEMU IPR.PL NIE MOGĄ NARUSZAĆ PONIŻSZYCH REGUŁ!

  W przypadku takiego działania, IPR.PL może anulować jego konto bez zwrotu abonamentu. Zależnie od sytuacji klient otrzyma lub nie ostrzeżenie pocztą e-mail.

  a) Używać 25% lub więcej zasobów systemowych procesora dłużej niż przez 90 sekund lub więcej niż 3% zasobów procesorów wszystkich serwerów przez okres dłuższy niż 5 minut. Istnieje wiele możliwych działań, które mogą powodować takie obciążenie: skrypty CGI, FTP, PHP, HTTP, itp.

  b) Używać jakiegokolwiek oprogramowania do obliczeń rozproszonych, łącznie z, ale nie tylko: SETI@home, Node Zero i Folding@home, Hadoop.

  c) Uruchamiać jakiejkolwiek aplikacji typu czat, która wymaga użycia zasobów serwera. Usługi hostowane na zewnętrznych serwerach są pełni dozwolone.

  d) Uruchamiać niezależne, niezwiązane ze stroną internetową Klienta procesy na serwerze łącznie z dowolnymi demonami.

  e) Uruchamiać dowolnego oprogramowania łączącego się z siecią IRC (Internet Relay Chat).

  f) Uruchamiać dowolnego oprogramowania służącego do dzielenia się plikami, bit-torrentów lub innych usług sieci P2P (zarówno klientów, jak i serwerów).

  g) Uruchamiać jakichkolwiek serwerów gier (np. Counter-strike, Half-life, Battlefield 1942 itp.).

 6. PASMO

  Użytkownik wykorzystujący nasze usługi zgodnie z Regulaminem i ZKNU, może być pewien iż w większości przypadków Internauci odwiedzający jego witrynę internetową będą mogli pobrać i zobaczyć tak wiele treści, jak będą chcieli. Jednakże w pewnych przypadkach, moc obliczeniowa naszego serwera, jego pamięć RAM lub systemy monitorujące mogą obniżyć liczbę pobrań z danej strony. Użytkownik może użyć tyle pasma ile posiada wykupiony przez niego pakiet. Np. w przypadku pakietu "Strona internetowa" otrzymujesz przepustowość pasma równą 30GB, co jest olbrzymią wartością i całe pasmo może zostać użyte. Pasmo jest resetowane co miesiąc. Użytkownik może w pełni wykorzystać miesięczne pasmo transferu. Przepustowość transferu zależy od wybranego pakietu. Jeżeli konto Użytkownika wykorzysta przyznany limit pasma, IPR.PL rezerwuje sobie prawo do zawieszenia konta, aż do rozpoczęcia się kolejnego okresu przyznania pasma (kolejnego miesiąca), zawieszenia konta do czasu zakupienia większej przepustowości pasma (za dodatkową opłatą), zawieszenia konta do czasu podniesienia pakietu na wyższy poziom (pakiet posiadający większą przepustowość). Niezużyte pasmo z danego miesiąca nie może zostać przeniesione na kolejny miesiąc.

 7. PRZESTRZEŃ PRZEZNACZONA NA POCZTĘ E-MAIL

  Użytkownik nie musi się martwić, że szybko przekroczy pojemność swojej skrzynki pocztowej, jeżeli będzie korzystał z naszych usług zgodnie z Regulaminem oraz ZKNU. Pojemność skrzynki mailowej uzależniona jest od wykupionego pakietu. Aby zwiększyć pojemność konta należy wykupić wyższy pakiet.

 8. BRAK LIMITÓW

  W przypadku niektórych pakietów dostarczamy nielimitowaną liczbę kont e-mail. Jest to głównie kwestią przestrzeni dyskowej twojego konta. Możesz utworzyć tak wiele adresów e-mail jak chcesz pod warunkiem, że nie zostanie przekroczony limit przestrzeni dyskowej w ramach danego pakietu.

 9. OBRAŹLIWE TREŚCI

  Nie wolno publikować ani przesyłać poprzez usługi IPR.PL żadnej zawartości, co do której mamy prawo domniemywać, że:

  a) stanowi pornografię dziecięcą;

  b) stanowi pornografię;

  c) zawiera przemoc, nawołuje do przemocy, grozi przemocą, lub zawiera nękające treści lub mowę nienawiści;

  d) jest nieuczciwa lub oszukańcza zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony konsumentów w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym listów łańcuszkowych i piramid finansowych;

  e) jest zniesławiająca lub narusza prywatność osoby/osób;

  f) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia człowieka, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego, zagraża bezpieczeństwu narodowemu lub koliduje z dochodzeniem prowadzonym przez organy ścigania;

  g) która nieprawidłowo eksponuje tajemnice handlowe lub inne informacje poufne lub zastrzeżone innej osoby;

  h) ma na celu pomóc innym osobom w pokonaniu zabezpieczeń technicznych praw autorskich;

  i) wyraźnie narusza znak handlowy, znak usługowy, patent albo inne prawo majątkowe innej osoby;

  j) promuje narkotyki, narusza przepisy kontroli eksportu, dotyczy nielegalnego hazardu, lub nielegalnego handlu bronią;

  k) która jest w inny sposób niezgodna z prawem lub namawia do postępowania, które jest niezgodne z prawem obowiązującym ciebie lub IPR.PL;

  l) która jest w inny sposób złośliwa, oszukańcza, lub może spowodować działania przeciwko innym osobom, firmom lub podmiotom gospodarczym.

 10. IPR.PL NIE AKCEPTUJE TREŚCI TAKICH JAK:

  Proxy, Warez, Escrow, Programów Inwestycyjnych o wysokiej wydajności (High Yield Investment Programs - HYIP), nielegalnego hazardu i loterii, generatorów Bitcoinów. IPR.PL może przerwać świadczenie usług z powyższego powodu.

 11. BEZPIECZEŃSTWO

  Użytkownik zobowiązany jest podejmować rozsądne kroki bezpieczeństwa. Musi chronić poufność swojego hasła dostępu do usług IPR.PL.

 12. MASOWE ROZSYŁANIE E-MAILI KOMERCYJNYCH

  Masowe rozsyłanie komercyjnych e-maili i listy mailingowe lub "email reflectors" są dozwolone na serwerach IPR.PL, jednakże, w celu ochrony przed nadmiernym obciążeniem zezwalamy na maksymalną liczbę 500 e-maili na godzinę na konto. W przypadku dowolnych e-maili wysyłanych z danego konta na serwerach IPR.PL Użytkownik musi zgodzić się na następujące reguły:

  a) Docelowi adresaci udzielili zgody na otrzymywanie e-maili poprzez jakiegoś rodzaju procedurę zezwalającą (np. zapisanie się na listę mailingową, newsletter itp.);

  b) Procedury informatyczne i prawne powinny zawierać rozsądne opcje, aby upewnić się, że osoba dająca zgodę na otrzymywanie e-maili jest właścicielem danego adresu e-mail;

  c) Nie możesz w jakikolwiek sposób maskować źródła swoich e-maili. Powyższe zasady odnoszą się do wiadomości wysyłanych przy pomocy usług IPR.PL lub do wiadomości wysyłanych z dowolnej sieci przez ciebie lub innej osoby na twoje polecenie, która bezpośrednio lub pośrednio odnosi adresata do strony hostowanej na serwerach IPR.PL.

 13. NIECHCIANE E-MAILE

  Nie możesz wysyłać niechcianych e-maili, zarówno masowo, jak i indywidualnie do żadnej osoby, która nie zgodziła się na ich otrzymywanie.

 14. MATERIAŁY CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM

  Nie możesz publikować, dystrybuować ani w żaden inny sposób kopiować muzyki, oprogramowania, sztuki lub innych dóbr chronionych przez prawo autorskie o ile: a) otrzymałeś od właściciela praw autorskich wyraźne upoważnienie do skopiowania danego dobra. b) jesteś w inny sposób upoważniony do skopiowania danego dobra. IPR.PL przerwie świadczenie usługi w przypadku powtarzających się naruszeń praw autorskich.

 15. INNE

  W przypadku Stron Internetowych dla dowolnych domen hostowanych w sieci IPR.PL (nie będących subdomeną *.ipr.pl) musisz posiadać poprawną i aktualna informację od twojego rejestratora domeny.

 16. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  IPR.PL nie ma obowiązku monitorowania lub pilnowania działalności Użytkowników i nie bierze na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek niewłaściwe, niezgodne z prawem użycie serwerów firmy IPR.PL.

 17. NADUŻYCIA INTERNETOWE

  Nie możesz angażować się w nielegalne, obraźliwe lub nieodpowiedzialne zachowania, włącznie z:

  a) Nieautoryzowanym dostępem lub użyciem danych, systemów lub sieci, włącznie z jakimikolwiek próbami testowania, skanowania lub wykrywania luk w zabezpieczeniach systemów lub sieci lub łamania zabezpieczeń lub mechanizmów identyfikacyjnych (łącznie z tymi należącymi do IPR.PL i naszych klientów) bez wcześniejszej zgody właścicieli danego systemu lub sieci;

  b) monitorowanie danych lub ruchu w dowolnej sieci lub systemie bez uprzedniej autoryzacji właściciela danego systemu lub sieci;

  c) Przeszkadzaniem innym Użytkownikom, hostom lub sieciom łącznie z (bez wykluczeń) bombardowaniem e-mailami, zalewaniem systemu żądaniami, celowe próby przeciążenia systemu i ataki transmisyjne;

  d) Używać konta internetowego lub komputera bez autoryzacji Użytkownika, łącznie z, ale nie tylko ograniczające się do skanowania Internetu (skłanianie Użytkowników do ujawniania ich haseł), kradzieży haseł, skanowania w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach oraz skanowania portów;

  e) Tworzenia (forging) nagłówków pakietów TCP-IP lub dowolnych elementów nagłówków w wiadomościach e-mail lub postach grup dyskusyjnych;

  f) Działalności, która może spowodować działania przeciwko sieci IPR.PL. g) Użycia sieci IPR.PL w jakikolwiek powszechnie nieakceptowany sposób.

 • 0 Użytkowników uważa tą odpowiedź za użyteczną
Czy odpowiedź była pomocna?

Powiązane artykuły

Polityka Prywatności

Usługi oferowane przez IPR.PL są w pełni komercyjne. Kwestie związane z prywatnością i...

Regulamin usługi - Kreator Stron Web Builder

Zasady korzystania z oprogramowania Web Builder IPR.PL z siedzibą w Rzeszowie udostępnia swoim...

Regulamin

Regulamin DEFINICJE ALEJABIZNESU.PL – platforma internetowa prowadzona przez IPR.PL Agencja...

Regulamin korzystania z subdomen *.ipr.pl

Właścicielem serwisów IPR.PL oraz Alejabiznesu.pl jest IPR.PL Agencja Reklamowa Agnieszka...

Regulamin usług hostingowych

I. Postanowienia ogólne. Regulamin oznacza Regulamin usług hostingowych oraz dokumenty, do...