Regulamin usługi - Kreator Stron Web Builder

Zasady korzystania z oprogramowania Web Builder

  1. IPR.PL z siedzibą w Rzeszowie udostępnia swoim Abonentom korzystającym z usług określonych odrębnie, aplikację Web Builder służącą do tworzenia i publikacji stron www /zwaną dalej Kreatorem Stron/.
  2. O ile inaczej nie wynika ze specyfikacji usługi, IPR.PL nie pobiera odrębnego wynagrodzenia z tytułu użytkowania Kreatora Stron.
  3. Parametry oraz funkcje Kreatora Stron mogą zostać zweryfikowane przez Abonenta w ramach udostępnianej odrębnie i bezpłatnej wersji demonstracyjnej. Szczegółowa specyfikacja techniczna Kreatora Stron udostępniana jest przez dostawcę oprogramowania http://www.parallels.com/eu/products/web-presence-builder/.
  4. IPR.PL zastrzega sobie prawo dokonania aktualizacji Kreatora Stron do nowszej wersji udostępnionej przez Producenta.
  5. Abonent ma prawo w ramach jednego konta do utworzenia w Kreatorze Stron wyłącznie jednej witryny (hostowanej na serwerach IPR.PL) i jej opublikowanie wyłącznie w ramach posiadanej usługi w IPR.PL. Objętość witryny www, stworzonej przy pomocy Kreatora Stron i opublikowanej na serwerach IPR.PL, jest uzależniona od dostępnej (pakietowej) objętości przestrzeni dyskowej serwera, z którego korzysta Abonent w ramach serwisu IPR.PL.
  6. Abonent ma prawo do modyfikowania utworzonej strony www i jej ponownej publikacji, przy czym IPR.PL zwraca uwagę, iż powrót do poprzedniej struktury i treści strony www nie jest możliwy. Modyfikacja strony www jest możliwa wyłącznie w zakresie, w jakim umożliwia to Kreator Stron i za jego pośrednictwem. Modyfikowanie strony www w inny sposób jest dokonywane na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Abonenta.
  7. Abonent nie może kopiować strony www stworzonej za pośrednictwem Kreatora Stron i umieszczać jej w Internecie za pomocą innej usługi niż ta, w ramach której strona www została stworzona (zarówno w ramach serwerów IPR.PL, jak i u innych operatorów).
  8. W zakresie nieuwzględnionym w powyższych zasadach do korzystania z Kreatora Stron mają zastosowanie postanowienia regulaminu zatytułowanego: Zasady korzystania z Naszych Usług oraz regulaminów promocyjnych, w oparciu o które dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi pomiędzy Abonentem i IPR.PL.
  9. Rozpoczęcie korzystania z Kreatora Stron uzależnione jest od zapoznania się przez Abonenta z powyższymi zasadami, co niniejszym Abonent potwierdza.
  • 0 Użytkowników uważa tą odpowiedź za użyteczną
Czy odpowiedź była pomocna?

Powiązane artykuły

ZASADY KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

DEFINICJE POJĘĆ UŻYTKOWNIK – osoba prywatna lub firma (przedstawiciel firmy), która...

Polityka Prywatności

Usługi oferowane przez IPR.PL są w pełni komercyjne. Kwestie związane z prywatnością i...

Regulamin

Regulamin DEFINICJE ALEJABIZNESU.PL – platforma internetowa prowadzona przez IPR.PL Agencja...

Regulamin korzystania z subdomen *.ipr.pl

Właścicielem serwisów IPR.PL oraz Alejabiznesu.pl jest IPR.PL Agencja Reklamowa Agnieszka...

Regulamin usług hostingowych

I. Postanowienia ogólne. Regulamin oznacza Regulamin usług hostingowych oraz dokumenty, do...